Iedereen moet na het werk weer veilig en gezond thuiskomen

Bij ENGIE Axima hechten we het allergrootste belang aan de bescherming van onze medewerkers en van iedereen die bij onze activiteiten betrokken is. Onze doelstelling is dat iedereen na het werk veilig en gezond terug naar huis kan gaan en dat er geen schade wordt berokkend aan mens of milieu.

Dit verantwoordelijkheidsbesef vertaalt zich in ons streven naar operationele uitmuntendheid. Op vlak van veiligheid en gezondheid betekent dit niets minder dan dat we ervan overtuigd zijn dat alle arbeidsongevallen en beroepsziekten kunnen en moeten vermeden worden.

Veiligheidsregels voor iedereen

ENGIE Axima erkent dat de HSEQ-doelstellingen (gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit) alleen bereikt kunnen worden dankzij de inzet van al onze medewerkers. Daarom investeren we ononderbroken in een geïntegreerd managementsysteem. Het is gebouwd op eenduidige regels die we onverminderd opleggen aan onze onderaannemers en interimarissen.

HSEQ maakt integraal deel uit van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de hiërarchische lijn. In geval van onveilige situaties moet ons personeel preventief optreden om ongewenste gebeurtenissen te voorkomen en heeft het de bevoegdheid om het werk stil te leggen. Er mag geen enkele druk uitgeoefend worden op een medewerker die een risicovolle of gevaarlijke situatie meldt.

Dit zijn onze basisprincipes

Om de HSEQ-cultuur te waarborgen, ziet ENGIE Axima erop toe dat

 • afwijkingen van onze ‘Golden Rules’ en de ‘Life Saving Rules’ van ENGIE niet worden aanvaard.
 • risico’s geïdentificeerd en beoordeeld worden voor de uitvoering van activiteiten.
 • we voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving.
 • klanteneisen en bedrijfsvoorschriften gekend en gecommuniceerd zijn.
 • veilige en gepaste werkmethoden worden bepaald en degelijk toegepast.
 • personeel gekwalificeerd en opgeleid is.
 • de nodige middelen om de doelstellingen te bereiken ter beschikking worden gesteld.
 • preventieve beheersingsmiddelen beschikbaar zijn en correct worden gebruikt.
 • ongevallen en incidenten worden geanalyseerd om herhaling te voorkomen.
 • alle medewerkers worden aangemoedigd om actief aan het HSEQ-beleid deel te nemen.
 • er toezicht wordt gehouden op het naleven van alle instructies en bedrijfsvoorschriften.

ECS – Experts op vlak van conventionele en nucleaire veiligheid

ECS ontstond in 1990 uit de nood aan onafhankelijke controle in stralingsbescherming. Vandaag staan we toonaangevende bedrijven bij als geprefereerde veiligheidspartner, zowel in de nucleaire sector als de klassieke industriële sector. Dat doen we via consulting en on-site ondersteuning.

We geven onze kennis ook door in onze opleidings- en examencentra. Ons team telt meer dan twintig deskundige instructeurs, die als vaste medewerkers een waaier van opleidingen geven. Sinds 2015 biedt ECS ook safety support en ondersteuning voor preventieadviseurs en veiligheidscoördinatoren.