Eind 2013 nam TUI België een nieuw gebouw in gebruik, naast de landingsbaan van Brussels Airport in Zaventem. ‘Jetairport’ is een combinatie van een vliegtuigloods en kantoorruimte voor een achthonderdtal personeelsleden. ENGIE Axima stond in voor de brandblusapparatuur en installeerde de HVAC-installatie. Die zorgen ervoor dat het nieuwe complex zeer energie-efficiënt is.

Brandveiligheid op grote hoogte

De eisen voor de branddetectie- en blusapparatuur waren voor dit project heel bijzonder, al was het maar omdat de vliegtuigloods maar liefst 30 meter hoog is en plaats biedt aan 3 passagiersvliegtuigen. De sensoren die onze teams plaatsten, speuren naar rook en vlammen op 3 verschillende hoogtes, zowel boven als onder de vleugels van de geparkeerde vliegtuigen. Zodra vuur gedetecteerd wordt, is de schuimblusinstallatie in staat om de volledige hal, binnen de 3 minuten, te bedekken met een 2 meter dikke schuimlaag. Ook de kantoren voorzagen we van elektronische branddetectie en een sprinklerinstallatie.

Verwarming op lage temperatuur

Al van in de planningsfase werden een aantal milieuvriendelijke initiatieven voorgesteld, die de ecologische voetafdruk van dit gebouw zouden beperken. Verwarming op lage temperatuur was het uitgangspunt voor de HVAC. In de loods gebeurt dit via een vloerverwarmingssysteem dat gebruiktmaakt van de massa van de betonvloer (7.000 m²). Normaal wordt de vloerverwarming in de chape geplaatst, maar omdat de vloer ontworpen is om te kunnen weerstaan aan een hoge belasting, zijn de verwarmingsleidingen ingegoten in de betonmassa.

Het gebouw is uitgerust met een WKK-installatie die op een energie-efficiënte manier warmte en elektriciteit opwekt en het vloerverwarmingssysteem op een zuinige manier aanstuurt.

Koeling en ventilatie

Op warme dagen stroomt water uit een koeltoren aan 15 °C door de koelplafonds. Dankzij de warmtewisselaar kan het water, behalve met een koelmachine, ook op natuurlijke wijze afkoelen, waardoor energie gespaard wordt. De statische manier van koelen bevordert de kwaliteit van de werkomgeving.

In de kantoren wordt de toevoer van verse lucht afgestemd op het voorziene aantal aanwezige personen. In de vergaderzaal is dat op basis van het effectief aantal. Een CO2-sonde met VAV-klep past het luchtdebiet aan op basis van de gemeten luchtvervuiling. Aangezien de luchtbehandelingskasten zijn uitgerust met een warmtewiel kan de temperatuur van de afgezogen lucht maximaal gerecupereerd worden.

De brandblusinstallatie

  • Schuimblusinstallatie in de vliegtuighangar
  • Pompkamer met 3 dieselpompen
  • 8 natte alarmposten
  • 1 deluge alarmpost
  • 3500 sprinklers
  • 12 Outside air HI-EX schuimgeneratoren
  • 37 brandhaspels
  • 14 3IR vlamdetectoren
  • 550 elektronisch brand detectoren