Koeling en verwarming via straling en stofvrije wagens

Om meer ruimte te scheppen voor de MINI-lijn en de BMW Premium Selection liet BMW Dejonckheere een nieuwbouw optrekken. ENGIE Axima kreeg de kans om het gebouw uit te rusten met een HVAC-installatie die aan bijzondere voorwaarden moest voldoen. Door de combinatie van enorme glaspartijen met de zuidelijke oriëntatie, was het risico op oververhitting op zonnige dagen immers reëel.

In het gebouw installeerden we apart condenserende gasketels en monoblock koelmachines. Voor de klimatisatie opteerden we voor een combinatie van lucht- en vloerverwarming, die zowel voor verwarming kan zorgen als voor koeling op warme dagen.

Strenge eisen

Door de keuze voor stralingstechniek konden we optimaal beantwoorden aan de hoge eisen die BMW stelt aan de presentatie van de wagens. Via de jetroosters ontstaat een luchtstroom die de condens op de ramen tegengaat. In de kantoren viel de keuze op ventilo-convectoren voor verwarming en koeling. De werkzones worden lokaal verwarmd met stralingspanelen en luchtverhitters zorgen ervoor dat de rest van de hal vorstvrij blijft. De open voorbereidingszones worden via de afzuiging gekoppeld aan een pulsiegroep in de open ruimte.

De rol van ENGIE Axima

BWM Premium Selection:

  • Carrosserie: stralingspanelen en luchtverhitters
  • Burelen: ventilo’s
  • Ijswatermachine en gasketels

MINI toren: Vloerverwarming en koeling via luchtgroep

Occassiecenter:

  • Aparte stookplaats met ijswatermachine
  • Vloerverwarming en koeling via luchtgroep
  • Burelen: ventilo’s