Investeren in de toekomst gebeurt bij uitstek in scholen en universiteiten. Een efficiënt en zuinig energiebeheer is voor deze instellingen cruciaal. Elke euro die besteed wordt aan de energiefactuur is immers niet meer beschikbaar voor het pedagogisch project of de research.

Daarom zoeken onze experten van bij het designen van HVAC- en ventilatie-oplossingen naar de meest optimale maatoplossing, die niet in het minst ook rekening houdt met de onderhoudskost. ENGIE Axima kan daarbij ook rekenen op de multitechnische expertise van onze collega’s van ENGIE Cofely en ENGIE Fabricom.

Uw voordeel

 • Realisatie van de school- en onderzoeksomgeving van morgen
 • Comfortbeheer ­– het creëren van de ideale leef- en werkatmosfeer voor leerlingen, studenten, medewerkers en bezoekers
 • Optimaal energiebeheer voor de meest energie-efficiënte maatoplossing
 • Duurzame, onderhoudsvriendelijke oplossingen die rekening houden met de financiële draagkracht op lange termijn
 • Continuïteit ­­­­van diensten ­– één aanspreekpunt voor studie, installatie, opstart en onderhoud
 • Valorisatie van het erfgoed

Onze expertise

 • Verwarming
 • Ventilatie
 • Klimaatregeling en koeling
 • Extractie en rookevacuatie
 • Piping
 • Stadsverwarmingsnetwerken
 • Sanitaire installaties en zonneboilers
 • WKK (warmtekrachtkoppeling)
 • Koude / warmteopslag (KHS)
 • Thermische opslag via boorgaten (BTES)
 • BIM (Building Informatie Modeling) – virtueel, driedimensionaal bouwmodel, dat zorgt voor een eenduidige en uitwisselbare informatiebron bij het realiseren van een fysiek bouwproject.
 • DBFM-overeenkomsten – design, built, finance, maintenance
 • Budgetbeheer – tijdens de ontwerp- en installatiefase houden we rekening met de operationele kost en de onderhoudskost op lange termijn
 • BOUW team – ontwerpen / rol van studiebureau ondersteunen of opnemen
 • Gebruik van hernieuwbare energie of energiebronnen met een lage CO2-uitstoot
 • Snelle Proximity-service 24/7