Het binnenklimaat en de luchtkwaliteit is in kantoorgebouwen een belangrijke factor voor het creëren van een aangename leef- en werkomgeving. ENGIE Axima heeft de expertise en de knowhow om ervoor te zorgen dat mensen zich in uw kantoren goed en veilig voelen. We hebben de experts en de capaciteit om elk HVAC- en brandbeveiligingsproject te plannen, uit te werken en op te volgen volgens de energieperformantie- en duurzaamheidsnormen die morgen de standaard worden.

Uw voordeel

 • Comfortbeheer ­– het creëren van de ideale leef- en werkatmosfeer voor medewerkers en bezoekers
 • Optimaal energiebeheer – de meest energie-efficiënte maatoplossing
 • Duurzame, onderhoudsvriendelijke en budgetvriendelijke oplossingen
 • Continuïteit ­­­­van diensten ­– één aanspreekpunt voor studie, installatie, opstart en onderhoud
 • Valorisatie van het erfgoed

Onze expertise

 • Verwarming
 • Ventilatie
 • Klimaatregeling en koeling
 • Extractie en rookevacuatie
 • IJswaterproductie en -distributie
 • Piping
 • Stadsverwarmingsnetwerken
 • Sanitaire installaties en zonneboilers
 • WKK (warmtekrachtkoppeling)
 • Koude / warmteopslag (KHS)
 • Thermische opslag via boorgaten (BTES)
 • BIM (Building information modeling) – virtueel, driedimensionaal bouwmodel, dat zorgt voor een eenduidige en uitwisselbare informatiebron bij het realiseren van een fysiek bouwproject.
 • DBFM-overeenkomsten – design, built, finance, maintenance
 • BOUW team – ontwerpen / rol van studiebureau ondersteunen of opnemen
 • Gebruik van hernieuwbare energie of energiebronnen met een lage CO2-uitstoot
 • Snelle Proximity-service 24/7