Door de hoog oplopende energiefacturen is de energie-efficiëntie van HVAC- en koelinstallaties voor supermarkten en commerciële centra een basisvoorwaarde. De multitechnische expertise van ENGIE Axima op vlak van HVAC, ventilatie, koeling en brandveiligheid komt in deze omgevingen bijgevolg uitstekend tot zijn recht. We ontwerpen de installatie volledig op maat van de site en houden daarbij maximaal rekening met de te verwachten onderhoudskost en de behoefte aan een comfortabele en aangename klantenervaring.

Uw voordeel

 • Comfortbeheer ­– het creëren van de ideale leef- en werkatmosfeer voor personeel en klanten
 • Milieuvriendelijke koelprocessen voor het bewaren van voedingsmiddelen
 • Optimaal energiebeheer – de meest energie-efficiënte maatoplossing
 • Duurzame, onderhoudsvriendelijke en budgetvriendelijke oplossingen
 • Continuïteit ­­­­van diensten ­– één aanspreekpunt voor studie, installatie, opstart en onderhoud
 • Valorisatie van het erfgoed

Onze expertise

 • Verwarming
 • Ventilatie
 • Klimaatregeling en koeling
 • Koelkamers
 • Koelmeubelen
 • Extractie en rookevacuatie
 • Piping
 • Stadsverwarmingsnetwerken
 • Sanitaire installaties en zonneboilers
 • WKK (warmtekrachtkoppeling)
 • Koude / warmteopslag (KHS)
 • Thermische opslag via boorgaten (BTES)
 • Branddetectie en sprinklers
 • Multitechniek
 • BIM (Building Informatie Modeling) – virtueel, driedimensionaal bouwmodel, dat zorgt voor een eenduidige en uitwisselbare informatiebron bij het realiseren van een fysiek bouwproject.
 • Budgetbeheer – tijdens de ontwerp- en installatiefase houden we rekening met de operationele kost en de onderhoudskost op lange termijn
 • BOUW team – ontwerpen / rol van studiebureau ondersteunen of opnemen
 • Gebruik van hernieuwbare energie of energiebronnen met een lage CO2-uitstoot
 • Snelle Proximity-service 24/7
 • Free-cooling
 • Warmteterugwinning