ENGIE Axima is expert in koudetechnische- en bewaaroplossingen voor de agro- en voedingsindustrie. Onze ingenieurs en technici ontwerpen, installeren en onderhouden installaties voor de koudeketen, die noodzakelijk zijn voor het bewerken en bewaren van voedingsmiddelen in optimale omstandigheden. We onderzoeken bovendien steeds nieuwe manieren om verse landbouwproducten zoals groenten en fruit langdurig te bewaren, zonder verlies van gewicht of kwaliteit. Ook voor het koudetransport via de weg, het spoor en het water bieden we oplossingen aan die afgestemd zijn op de aard van de producten en hun reistijd.

Omdat vanaf 2022 geen nieuwe koelinstallaties meer mogen gebouwd worden met synthetische koudemiddelen, hebben we alternatieve en duurzame toepassingen met natuurlijke koudemiddelen bedacht.

Bewaren van fruit en groenten

Door het juiste moment af te wachten om groenten en fruit op de markt te brengen, kunnen landbouwers en telers hun winst maximaliseren. Voorwaarde is uiteraard dat de landbouwproducten in optimale omstandigheden kunnen bewaard worden. Daarom hebben we bewaarsystemen ontwikkeld die op maat afgestemd worden op de teelt. Ze zorgen ervoor dat de gewassen hun eigenschappen gedurende een lange tijd bewaren terwijl de energiekosten dalen.

Voedingsindustrie

Voor het verwerken van verse producten tot bereide of half bereide voedingsmiddelen gelden strenge HACCP normen. Het garanderen van de koudeketen is vaak een basisvoorwaarde om aan de hygiëne- en voedingsregels te voldoen. Als marktleider in deze sector is ENGIE Axima een belangrijke partner voor het realiseren van maatwerk in alle fases van het productieproces. Dankzij onze focus op natuurlijke koudemiddelen en energie-efficiëntie draagt onze technologie bij aan de winstgevendheid van de productie en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

Dranken

Voor de productie en de opslag van alcoholische en niet-alcoholische dranken ontwerpen, installeren en onderhouden we proceskoelingsystemen en oplossingen voor de energie-efficiënte opslag. Daardoor dalen de kosten en verkleint de ecologische voetafdruk.

Uw voordeel

 • Geïntegreerde totaalaanpak op maat van uw project, van studie tot installatie en onderhoud.
 • Een oplossing op maat, op basis van de ideale energiemix.
 • Beperking van de CO2-uitstoot door het optimaliseren van het energieverbruik.
 • Maximale betrouwbaarheid door anticiperend onderhoud.
 • Snelle 24/7 service.

Onze expertise

 • Mechanische koeling
 • Condensdrogen
 • Invriestechnologie
 • ULO (Ultra Low Oxygen) voorzichtig
 • CO2-recuperatie
 • Cleanroom-technologie voor laboratoria en onderzoekcentra
 • Koude- en vrieskamers op basis van natuurlijke koelmiddelen
 • IQ / OQ-validatiecyclus
 • Analyse van olie, freon, ammoniak, pekel en glycol
 • Uitlijning van compressoren en pompen
 • Fijne filtering van oliecircuits
 • Energie-, milieu- en veiligheidsaudits
 • Waterbehandeling
 • Chemisch-technische reiniging van condensors en koelkasten
 • Kalibratie van temperatuur- en druksensoren
 • Trainingen gericht op uw specifieke koeleenheid
 • Thermografisch onderzoek, infraroodmetingen
 • Diktemaatregelen van pijpen en drukvaten
 • Datalogging in geval van problemen
 • NH3 ventilatie en ontvochtiging
 • Jaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem
 • Periodieke lekdichtheidscontroles