Voor bedrijfsprocessen zoals koelen, invriezen, verwarmen, drogen, … is veel energie nodig. Bij al deze processen komt warmte vrij. Het zou doodjammer zijn om deze ‘restwarmte’  aan de buitenlucht af te geven of te laten wegspoelen met het afvalwater. We kunnen die namelijk perfect gebruiken om energie te recupereren. Daardoor kan u aanzienlijke besparingen realiseren op uw energiefactuur.

Maar dat is niet de enige winst. Ook het milieu doet zijn voordeel met onze innovatieve systemen voor warmteterugwinning aangezien u geen extra energie nodig heeft. De energie de we dankzij warmterecuperatie kunnen terugwinnen, kan u meteen aanwenden voor bijvoorbeeld: water dat u nodig heeft in uw industrieel proces op te warmen, voor de verwarming van uw kantoren en bedrijfsruimtes, …

Terugverdientijd vanaf 2 jaar

Warmteterugwinning realiseren is mogelijk zonder verstoring van uw productieproces. Wij begeleiden u van bij de studie van het project tot en met het realiseren van energiebesparing.

Na een gedetailleerde meting van de restwarmte die uw installaties produceren, bepalen we met welke technologie we de energie kunnen recupereren en hergebruiken. Vervolgens brengen we in kaart welke aanpassingen nodig zijn en hoe snel u die investering zal terugverdienen dankzij de besparingen op uw energiefactuur. Dat kan al vanaf drie jaar.