Als leverancier of servicepartner van uw koelinstallatie, informeert ENGIE Axima Refrigeration u graag over de laatste ontwikkelingen in de markt die voor u belangrijk zijn.

U hebt vast al gehoord van de Europese richtlijn betreffende het verbod en de preventie van gefluoreerde gassen met een hoog global warming potential (GWP). Het betreft synthetische koudemiddelen, algemeen bekend als HFK’s (fluorkoolwaterstoffen), die we dus terugvinden in koelinstallaties en die een grote impact hebben op de klimaatverandering.

Vanaf 2020, zal geen enkele nieuwe koelinstallatie meer toegelaten worden met gefluoreerde gassen met een GWP-index hoger dan 2.500 en ook de service op bestaande installaties zal beperkt worden. In 2022, gaan we nog een stap verder en daalt de drempel tot een GWP < 150 voor nieuwe installaties.

Boven op deze verbodsbepalingen, bestaan er reeds een aantal verplichtingen op straffe van een boete inzake de monitoring op bestaande fluorkoolwaterstof koelinstallaties, zoals bijvoorbeeld periodieke lekcontrole met verplichting tot onmiddellijke reparatie, etikettering en logboek, interventie door gecertificeerd personeel.

Wat zijn de verontrustende gevolgen?

Ten gevolge van de instelling van de quota door de Europese Unie, hebben we gemerkt dat verschillende fabrikanten al in 2018 stopten met de productie van bepaalde gassen. En we stellen een ongekende sterke stijging van de prijzen vast!

Dit betekent dat deze koudemiddelen binnenkort niet meer beschikbaar zullen zijn en dat ze ondertussen buitensporig duur geworden zijn.

Oplossingen met een laag GWP bestaan

Een situatie als deze vereist dringende actie. De oplossingen bestaan en u kunt kiezen uit verschillende opties zonder nadelige gevolgen voor uw portefeuille.

Drop in/Retrofit

Volgens de omvang en de staat van uw installatie kunnen we een retrofit in enkele uren tot maximum 2 à 3 dagen verwezenlijken door het huidige koudemiddel te vervangen door één met een lagere GWP-index. We hebben deze oplossing voor u getest.

  • Beperkt capaciteitsverlies
  • Gehandhaafde prestatie
  • Continuïteit en Veiligheid
  • Snel en efficiënt

Een nieuwe installatie

Hier kiest u voor een investering op middellange tot lange termijn door middel van een installatie met een koudemiddel met een zeer laag GWP. Indien u op zoek bent naar een optimaal investeringsrendement, verdienen natuurlijke koudemiddelen de voorkeur, aangezien de meesten onder hen een niet te vergelijken energie-efficiëntieniveau bieden en de operationele kosten lager liggen.

ENGIE Axima Refrigeration dringt er op aan dat u opteert voor een nieuwe koelinstallatie met koudemiddel met een GWP < 150. Deze stellen je namelijk vrij van zware reglementaire beperkingen en staan garant voor een verbeterde efficiëntie.