Als leverancier of servicepartner van uw koelinstallatie, informeert ENGIE Axima Refrigeration u graag over de laatste ontwikkelingen in de markt die voor u belangrijk zijn.

U hebt vast al gehoord van de Europese richtlijn betreffende het verbod en de afbouw van gefluoreerde gassen met een hoge GWP-waarde (global warming potential). Het betreft synthetische koudemiddelen, algemeen bekend als HFK’s (fluorkoolwaterstoffen), die we onder andere terugvinden in koelinstallaties en die een grote impact hebben op de opwarming van de aarde.

Vanaf 2020 zal geen enkele nieuwe industriële of commerciële koelinstallatie meer toegelaten worden met gefluoreerde gassen met een GWP-waarde hoger dan 2.500 en ook de service op bestaande installaties met deze koudemiddelen zal beperkt worden.  Doorheen de tijd wordt het verbod op het gebruik van synthetische koudemiddelen verder verstrengd, afhankelijk van de toepassing:

*Bron: Vlaamse Overheid, Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen via duurzame overheidsopdrachten – F-gassen in koelapparatuur, airco’s en warmtepompen, 2017.

Wat zijn de verontrustende gevolgen?

Ten gevolge van de instelling van de quota door de Europese Unie, hebben we gemerkt dat verschillende fabrikanten al in 2018 stopten met de productie van bepaalde gassen. En we stellen een ongekende sterke stijging van de prijzen vast!

Oplossingen met een laag GWP bestaan

Een situatie als deze vereist dringende actie. De oplossingen bestaan en u kunt kiezen uit verschillende opties zonder nadelige gevolgen voor uw portefeuille.

Drop in/Retrofit

Afhankelijk van de omvang en de staat van uw installatie kunnen we een retrofit in enkele uren tot maximum 2 à 3 dagen verwezenlijken door het huidige koudemiddel te vervangen door één met een lagere GWP-waarde.

  • Beperkt capaciteitsverlies
  • Gehandhaafde prestatie
  • Continuïteit en Veiligheid
  • Snel en efficiënt

Een nieuwe installatie

Hier kiest u voor een investering op middellange tot lange termijn door middel van een installatie met een koudemiddel met een zeer laag GWP. Indien u op zoek bent naar een optimaal investeringsrendement, verdienen natuurlijke koudemiddelen de voorkeur, aangezien de meesten onder hen een niet te vergelijken energie-efficiëntieniveau bieden en de operationele kosten lager liggen.

ENGIE Axima Refrigeration raadt aan om bij een nieuwe installatie te kiezen voor een duurzame oplossing, met name een natuurlijk koudemiddel of een synthetisch koudemiddel met een lage GWP-waarde. Deze stellen je namelijk vrij van zware reglementaire beperkingen en staan veelal garant voor een betere efficiëntie.