ENGIE Axima Refrigeration stelt zich als doel om met en voor u milieuvriendelijke en energie-efficiënte koeloplossingen te bedenken die uw productieproces optimaliseren. Onze audits zijn een slimme basis voor duurzaam advies en gefundeerde investeringsbeslissingen.

 • Koelsaldo
 • Kostenreductieonderzoek
 • Energie- en milieuaudit (bewaking, knelpuntenanalyse, hydronische optimalisatie, warmteterugwinning, warmte-kracht, conceptueel ontwerp …)
 • HVAC-audits
 • Beveiligingsaudits

Minder energieverbruik: goed voor u en goed voor het milieu

ENGIE Axima Refrigeration wil bedachtzaam omgaan met het milieu en investeert daarom in innovatieve technologieën. Bij het ontwerp en de bouw van onze koelinstallaties schenken we bijzondere aandacht aan warmteterugwinning, free cooling, snelheidsgeregelde compressoren en pompen, EC-fans, adiabatische koeling, warmtepompen en andere energiezuinige concepten.

Om en bij de 15% van het totale elektriciteitsverbruik in België komt op rekening van koeling. Veel koelinstallaties verbruiken dan ook te veel energie. Dat kan te wijten zijn aan:

 • Verouderde technologie
 • Achterstallig onderhoud
 • Inefficiënte koppeling waardoor bepaalde energiestromen niet of onvoldoende benut worden
 • Energieverlies
 • Een veranderde koellast ten opzichte van het ontwerp
 • Overdimensionering
 • Een relatief lage aankoopprijs, maar een hoog energieverbruik
 • Slechte instelling van parameters

Een energie-audit

Een professionele audit door onze energie-experten kan ook voor uw bedrijf het begin zijn van een forse besparing op uw energierekening. De audit gebeurt altijd op maat van uw bedrijf; volgens uw productieproces, uw technische installaties en uw behoeften. U kunt onder meer rekenen op:

 • Een uitgebreid gesprek over het gebruik en de ervaringen met uw koelinstallatie
 • Een technische inspectie
 • Een meetcampagne op maat
 • Een berekening van de energiebesparingen
 • Een uitgebreid rapport met quickwins en terugverdientijden
 • Advies en ondersteuning bij de aanvraag van premies
 • Een voorstelling van nieuwe technologieën zoals free cooling, adiabatische koeling, warmteterugwinning, …
 • Een uitbreiding van de audit tot alle energiestromen en -dragers in uw bedrijf
 • Een persoonlijke bespreking van het resultaat