Voor sommige risico’s volstaat de bescherming met een courante sprinklerinstallaties niet. Industriële sites voor de productie of de opslag van gevaarlijke stoffen vereisen bijzondere maatregelen die door de experten van ENGIE Axima Fire Protection ontworpen en uitgevoerd kunnen worden.

De special risks-ingenieurs van ENGIE Axima Fire Protection analyseren tijdens een vooronderzoek welke oplossingen mogelijk zijn voor de branddetectie en de -bestrijding van uw risicovolle site of processen.

Het resulteert in een op maat ontworpen voorstel met gedetailleerde aanbevelingen voor de installatie en het optimaal onderhoud van de beveiligingsmiddelen: