Afhankelijk van uw situatie ontwerpen we een ‘nat’ of ‘droog’ sprinklersysteem of een waternevelinstallatie. De temperatuur waarop de systemen in actie komen en de hoeveelheid water dat daarbij wordt gebruikt, kan aangepast worden. De afregeling is onder meer afhankelijk van het doel: de brand controleren of blussen.

Ontwerp, installatie en opstart

Voor het design en de opbouw van uw sprinklerinstallatie doen onze ingenieurs beroep op de jarenlange expertise van ons bedrijf in deze sector maar evenzeer op de vernieuwende inzichten ten gevolge innovatief onderzoek.

Aangezien onze eigen ENGIE Axima-medewerkers ook instaan voor de opbouw en de opstart, gaat geen informatie verloren en heeft u slechts één aanspreekpunt. Het laat ons bovendien toe om gedurende het volledige project het budget nauwkeurig te bewaken en optimaal rekening te houden met de beheer- en onderhoudskosten op lange termijn.

Onderhoud en 24/7 service

Het sluitstuk van onze geïntegreerde aanpak bestaat in het onderhoud dat onze experts uitvoeren. Het zorgt ervoor dat uw installatie gedurende haar volledige levensduur optimaal blijft presteren. Onze 24/7-servicedienst zorgt er voor dat pannes of beschadiging heel snel opgelost worden zodat u zo min mogelijk hinder

Volgens alle wettelijke normen

In overleg met andere belanghebbende partijen analyseren onze technische brandpreventiespecialisten uw site om ervoor te zorgen dat de bedoelde installatie volledig beantwoordt aan de wettelijke normen (Frans, Europeaans, Amerikaans). ENGIE Axima designt en installeert sprinklersystemen in overeenstemming met volgende standaarden:

  • FM rules
  • NFPA rules
  • CEA 4001
  • EN 12845
  • APSAD rule R1