Blussen met schuim is bij uitstek geschikt om branden te blussen in hoge of in afgesloten ruimtes. Het lichtschuim dat door schuimgeneratoren wordt geproduceerd, stapelt zicht zeer snel op. Omdat het een minimum aan water bevat, blijft de waterbeschadiging aan installaties of goederen die niet door de vlammen aangetast zijn gering. De lucht die bij de aanmaak gebruikt wordt, komt ofwel van binnen de ruimte die moet beschermd worden of wordt buiten aangezogen.

Ontwerp, installatie en opstart

Voor het design en de opbouw van uw schuimblusinstallatie doen de ingenieurs van ENGIE Axima Fire Protection beroep op de jarenlange expertise van ons bedrijf in deze sector maar evenzeer op innovatief onderzoek en nieuwe inzichten.

Aangezien onze medewerkers ook instaan voor de opbouw en de opstart, gaat geen informatie verloren en heeft u slechts één aanspreekpunt. Het laat ons bovendien toe om gedurende het volledige project het budget nauwkeurig te bewaken en optimaal rekening te houden met de beheer- en onderhoudskosten op lange termijn.

Soorten brandblusschuim

Blusschuim is een mengsel van water, schuimvormend middel en lucht. Afhankelijk van het doel – het controleren van de brand, het blussen of het beschermen van goederen tegen het vuur– worden andere soorten blusschuim gebruikt.  We onderscheiden 3 soorten  brandblusschuim, afhankelijk van de expansie bij de toevoeging van lucht:

  • Zwaarschuim (lage expansie) met een grote hoeveelheid water om de temperatuur van de brandbare stof te doen dalen.
  • Middelschuim: om ruimten als o.a. riolen, tunnelschachten, pompputten en afvalbunkers te vullen.
  • Lichtschuim (hoge expansie): om snel grote afgesloten ruimten en opslaghallen te vullen.

Onderhoud en 24/7 service

Het sluitstuk van onze geïntegreerde aanpak bestaat in het onderhoud door onze eigen experts. Het zorgt ervoor dat uw installatie gedurende haar volledige levensduur optimaal blijft presteren. Onze 24/7-servicedienst zorgt er voor dat storingen of beschadiging heel snel opgelost worden zodat u zo min mogelijk hinder ondervindt.