Blussystemen kunnen pas in actie komen zodra de brand gedetecteerd werd. Snelle detectie is bijgevolg key om de gepaste maatregelen te kunnen treffen voor de veiligheid van mensen en dieren en essentieel om de schade aan materiaal en goederen te beperken.

Onze oplossingen voor de detectie van rook, vlammen en gas beantwoorden aan deze voorwaarden. Hun gevoeligheid kan afgestemd worden op basis van de ruimte en  uw noden en doelstellingen. Ze worden geïntegreerd met de blussystemen die we voor u op maat ontwerpen.

Bedrijven die meer dan 50 werknemers tewerkstellen moeten volgens de Belgische arbeidswetgeving ook uitgerust zijn met een brandsirene. Het alarm bij brand moet overal in het gebouw hoorbaar zijn gedurende de evacuatie. Ook voor die installatie bent u bij ons aan het juiste adres.

Ontwerp, installatie en opstart

Voor het design en de opbouw van uw branddetectie doen onze ingenieurs beroep op de jarenlange expertise van ons bedrijf in deze sector maar evenzeer op innovatief onderzoek en nieuwe inzichten.

Aangezien onze eigen ENGIE Axima Fire Protection-medewerkers ook instaan voor de opbouw en de opstart, gaat geen informatie verloren en heeft u slechts één aanspreekpunt. Het laat ons bovendien toe om gedurende het volledige project het budget nauwkeurig te bewaken en optimaal rekening te houden met de beheer- en onderhoudskosten op lange termijn.

Onderhoud en 24/7 service

Het sluitstuk van onze geïntegreerde aanpak bestaat in het onderhoud door onze eigen experts. Het zorgt ervoor dat uw installatie gedurende haar volledige levensduur optimaal blijft presteren. Onze 24/7-servicedienst zorgt er voor dat storingen of beschadiging heel snel opgelost worden zodat u zo min mogelijk hinder ondervindt.