Vind ons

De nieuwe F-gassen Verordening

Op 14 april 2014 heeft de Raad van de Europese Unie de nieuwe F-gassenverordening formeel aangenomen. Europa wil op die manier de uitstoot van F-gassen (fluorkoolwaterstoffen) terugdringen en het milieu beschermen. Het besluit, dat ingaat op 1 januari 2015, heeft niet alleen betrekking op de bouw van koelinstallaties maar stelt ook regels vast voor lekdichtheid, registratie van F-gassen, terugwinning, vernietiging, opleiding, certificering, enz. Het uiteindelijke doel is wellicht een wereldwijd verbod op het gebruik van F-gassen om zo de klimaatverandering een halt toe te roepen. In Europa moeten we tegen 2030 het gebruik van F-gassen met 79% verminderen.
 

Wat zijn de belangrijkste punten van de nieuwe verordening?


Ontwerp & bouwEr geldt een verbod voor het op de markt brengen van:

 • Stationaire koelinstallaties die gevuld zijn met koudemiddelen met een GWP ≥ 2500 (=R404A, R507)

Vanaf 1 januari 2020 is er een bijvulverbod voor (maagdelijke) F-gassen met een GWP ≥ 2500 in grote installaties. Er mag dan enkel nog worden bijgevuld met gerecyclde HFK’s, maar wel maar tot 2030. Voor service en onderhoud geldt er een bijvulverbod voor installaties met een koelmiddelinhoud van 40 ton CO2-equivelent of meer.

 • Grote commerciële koelinstallaties (bijvoorbeeld supermarkten) die een capaciteit van 40 kW of meer hebben en gevuld zijn met koudemiddelen met een GWP ≥ 150 (=R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R507)
 • Enkelvoudige split-airco’s waarvan de koelmiddel-inhoud kleiner is dan 3 kg en die gevuld zijn met koudemiddelen met een GWP ≥ 750 (=R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R507)

Service & onderhoudAlle koelinstallaties moeten op lekdichtheid gecontroleerd worden.

 • Koelmiddelinhoud: 5 ton < HFK < 50 ton CO2-equivalent
  controle ten minste 1 keer per jaar (als er een lekdetectiesysteem is ten minste 1 keer om de 2 jaar)

 • Koelmiddelinhoud: 50 ton < HFK < 500 ton CO2-equivalent
  controle ten minste 2 keer per jaar (als er een lekdetectiesysteem is ten minste 1 keer per jaar)

 • Koelmiddelinhoud van 500 ton CO2-equivalent of meer
  controle ten minste om de 3 maanden (als er een lekdetectiesysteem is ten minste halfjaarlijks)

Bedrijven die een installatie met een koelmiddelinhoud van 500 ton CO2-equivalent of meer hebben, zijn verplicht om een lekdetectiesysteem te installeren. Bovendien moet de lekdetectie minstens één keer per jaar op de goede werking gecontroleerd worden.